Det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen

14. december 2018

I bestræbelserne efter at blive klogere, efter at træffe de rigtige beslutninger og efter at få borgerne i centrum, svæver jeg ofte mellem politiske strategier og den virkelighed som sundhedsprofessionelle og borgere møder hver dag. Strategien omkring det nære sundhedsvæsen er både visionær og tvingende nødvendig. Hvis vi ser på sygdomsbilledet nu og i fremtiden, … Read More

Lokal borgerinvolvering i Alsønderup

Lokal borgerinvolvering i Alsønderup

14. november 2018

I går deltog jeg i Borgermøde vedr. motorvejens forlængelse på Kulsviergården i Alsønderup. På mødet var der særlig fokus på betydningen for Tulstrup, Alsønderup, Bendstrup og omegn. Grundet mødets fokus på det lokale, blev mødet både nærværende og involverende. Dette lader mig tilbage med en refleksion omkring, at Borgermøder kan være for store og på … Read More

Mere digital borgerinvolvering!

Mere digital borgerinvolvering!

27. september 2018

Vi er så heldige, at samfundet er i en rivende udvikling, ikke mindst hvad angår at sætte borgerne i centrum og inddrage dem i de demokratiske processer. Metoderne til dette synes dog ikke, at følge med denne udvikling og kalder derfor på fornyelse. Fysiske borgermøder kan man som sådan ikke have noget imod og jeg … Read More

Et fyrtårn under opbygning

Et fyrtårn under opbygning

7. juni 2018

Foran os står et givende samarbejde med OK-fonden omkring et nyt plejecenter i Favrholm. Heri ligger en mulighed for at tænke i innovative løsninger, med fokus på, at skabe værdi for borgerne. Dette er i fin tråd med Hillerøds vision “Læring og Livskraft”, hvor 25 fyrtårne allerede viser vejen og danner rammerne for borgernes livskraft … Read More

Fibernet til Hillerød

Fibernet til Hillerød

30. maj 2018

Det er et stort ønske fra mange af Hillerøds borgere, at få bedre internetforbindelse. Mange borgere i Hillerød har ikke internetforbindelse på over 10 Mbit/s, og afskæres herved indirekte fra en række muligheder, informationer og samarbejde. I den forbindelse er det vigtigt, at Hillerød kommune har en målsætning i forhold til den digitale infrastruktur – … Read More

Frit skolevalg skal understøttes

Frit skolevalg skal understøttes

9. marts 2018

Begrundelserne for valg af skole til sit barn er mange, det kan dreje sig om geografi, økonomi, man har søskende på skolen og en lang række andre forhold. Lige meget bevæggrundene betyder det alverden for forældrene, hvilken skole deres barn kommer på.  Det mener jeg vi som kommunalpolitikere skal lytte til. Inden længe starter der … Read More

Jeg ER borger!

21. februar 2018

Det var lige dér – under køreturen hjem fra møde på Rådhuset, dér hvor sneen endnu ikke havde lagt sig, hvor alt var stille og nyt og luften frisk – det var lige dér, jeg for første gang mærkede håb. Det var dér jeg fik følelsen af, at politik måske kunne blive nærværende for borgerne, … Read More

Borgerinddragelse er fundamentet i politisk arbejde

Borgerinddragelse er fundamentet i politisk arbejde

5. januar 2018

Når man i en stille stund tager sig tiden til at tænke over, hvad politik egentlig er og hvorfor politik til stadighed har en evne til at sætte ting på spidsen, få folks sind i kog, men også få understøttet et ønskværdigt samfund – så ender tankerne altid ved borgerne… Tanker om hvad, der er … Read More

Mens vi venter…..

Mens vi venter…..

29. november 2017

Med julen for døren, er det tålmodighedens tid – ikke mindst for et nyvalgt byrådsmedlem! I mens nisser melder deres ankomst, venter jeg i spænding på, hvilke udvalgsposter der bliver tildelt mig. Det springende punkt er jo, om jeg direkte skal arbejde videre med det jeg brændte for i valgkampen, eller om dette arbejde fortsættes … Read More

Innovation som drivkraft

Innovation som drivkraft

16. november 2017

Innovation handler om at se nye løsninger, fokusere på fremtidens behov og turde at stille spørgsmålstegn ved det eksisterende. Innovation sker ikke i siloer, men drejer sig om at kunne samarbejde på tværs – det drejer sig om at dele og udfordre hinandens viden. Innovation drejer sig om at skabe værdi. I kommunal politik drejer … Read More