Normeringerne i HFO har nået smertegrænsen!

Normeringerne i HFO har nået smertegrænsen!

14. november 2017

På grund af lange skoledage er børnenes tid i HFO (Hillerød fritidsordning) reduceret. Lige såvel som HFO vælges fra af forældre, da børnene kun opholder sig der 1-2 timer om dagen. Pædagogiske understøttende aktiviteter med børnene bliver nedprioriteret, for at få bemandingen til at hænge sammen i HFO tid. Som politiker er jeg selvfølgelig optaget … Read More

Et værdigt seniorliv

1. november 2017

Da jeg arbejdede som sygeplejerske, var det ofte mødet med de ældre patienter, der overraskede og berigede mig og var med til at danne det menneskesyn jeg har i dag. Det blev klart for mig, at også i den tredje alder har man brug for at blive inddraget som ekspert i sit eget liv, man … Read More

Teknologiske hjælpemidler forbedrer servicen for kommunens seniorer

1. november 2017

Teknologien er ikke til at komme udenom. På trods af den usikkerhed og irritation den kan medføre for nogle må man også erkende, at teknologien er en fremragende støtte i rehabiliteringsforløb, forebyggelse og i det hele taget i forhold til at gøre hverdagen lettere. Teknologi kan hjælpe så man forbliver mere selvhjulpen, understøtte hjemmeplejen og … Read More

Er det virkelig godt nok?

Er det virkelig godt nok?

31. oktober 2017

Mobningens Danmarkskort er netop udgivet og på nogle skoler i Hillerød er mobbeprocenten helt oppe på 12%!! https://bornsvilkar.dk/mobningensdanmarkskort Skal mobning stoppes, kræver det fokus både i Hillerød kommune og på hver eneste skole. “Mobning handler ikke om enkeltindivider, men om uhensigtsmæssige mønstre. Det er kommunens ansvar at sikre, at skolerne er i stand til at … Read More

Vejen til politik!

Vejen til politik!

29. oktober 2017

I hele mit liv har jeg elsket biler, store og små, larmende og lydløse, ekstravagante og gamle øser. Her næsten midt i livet er jeg kommet til den erkendelse, at det at køre bil for mig giver ro og frihed – mange ideer bliver til, under mine køreture, hvor kontrollen over den indre tankevirksomhed bliver … Read More

Børn har ret til en bedste ven……

Børn har ret til en bedste ven……

27. oktober 2017

Hvordan handler skolerne i Hillerød ved mobning? Det er der et uklart billede af – handleplaner og anti-mobbe politikker er vedtaget. Trods dette oplever jeg som mor til fire med et stort netværk inden for skolevæsenet, at mobning fortsat finder sted. Forældre har et stor ansvar i forhold til dette, men samarbejdet imellem hjem og … Read More

Bedre digital infrastruktur til alle…

Bedre digital infrastruktur til alle…

25. oktober 2017

Mange borgere i Hillerød har ikke internetforbindelse over 10 Mbit/s, de afskæres herved indirekte for en række muligheder, informationer og samarbejde med Hillerød kommune. I den forbindelse er det vigtigt, at Hillerød kommune har en målsætning i forhold til den digitale infrastruktur – det er ikke nok at kigge på hvordan vi samarbejder og kommunikerer … Read More

Det er svært at bygge et hus uden fundament!

Det er svært at bygge et hus uden fundament!

19. oktober 2017

Hvad nu hvis Byrådet var et hus? Ville det være et stort hus, et lille hus, en bondegård eller? Ville der være højt til loftet? Mulighederne er mange og for mig vil det vigtigste være, at bygge på et ordentligt fundament. Når jeg nu netop er optaget af fundamentet skyldes det, at jeg ved deltagelse … Read More

Aldersintegreret undervisning

16. oktober 2017

Flere har spurgt til mit oplæg på Alsønderup Skole vedrørende at være forælder til børn på en skole, hvor der er aldersintegreret undervisning. Jeg har derfor prøvet at lave et uddrag – helt nemt var det ikke, men jeg håber at jeg fik essensen med. Oplægget er selvfølgelig ud fra helt personlige erfaringer, men jeg … Read More

Skolen er essentiel også i lokalsamfundene…..

6. oktober 2017

I en tid hvor der hersker en stærk centraliseringstendens, kan man i lokalsamfundene godt blive usikker på vore skolers fremtid. Usikkerheden bevirker at de små skoler i nogle tilfælde vælges fra, også selvom man bor tæt på dem. Det drejer sig både om elevtallet er højt nok til, at de mindre skoler kan bevares og … Read More