Velkommen til min side – her kan du følge mine bestræbelser efter at gøre Hillerød kommune til en kommune i verdensklasse.

Det er vigtigt for mig, at politik er transparent og nærværende. Borgerne skal i centrum og inddrages aktivt i de kommunale beslutninger.

Vi skal turde stille spørgsmålstegn ved det eksisterende og have ambitioner på kommunens vegne.

  • Der skal være sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, herunder udvidede åbningstider.
  • Digital infrastruktur skal prioriteres fra Kommunens side, både økonomisk og strategisk.
  • Bedre mobilitet for borgerne, det vil sige at der skal være bedre cykelstisystemer og bedre offentlig transport i yderområderne.

Ovennævnte områder har jeg indgående kendskab til og kan derfor give et meget kvalificeret indspark i forhold til arbejdet i Byrådet.

Skulle man vove pelsen?

Skulle man vove pelsen?

26. juni 2020

Skulle man gøre et forsøg på endnu engang, at italesætte den verden jeg som politiker bevæger mig i – spørgsmålet har i de sidste måneder trængt sig på hos mig og nu vover jeg pelsen. Der er mange ting vi som politikere ikke ved og nogen gange ved vi ikke, hvad vi ikke ved eller … Read More

Read More
Ikke alt er besparelser….

Ikke alt er besparelser….

22. juni 2020

Så er der lidt sommerglæde på vej til kommunens børn og unge i form af sommeraktiviteter – vi ved endnu ikke alle tilbud der kommer, da foreninger og institutioner får en helt central rolle og stadig kan søge midler til afholdelse af aktiviteter. Midlerne kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet. Omdrejningspunktet bliver faglige og sociale fællesskaber, … Read More

Read More
Fibernet mere aktuelt end nogensinde….

Fibernet mere aktuelt end nogensinde….

5. juni 2020

Med fare for at gentage mig selv, må jeg endnu engang understrege betydningen af en hurtig og stabil internetforbindelse. I Hillerød kommune har vi lavet flere tiltag for at understøtte udrulningen af Fibernet og jeg sætter pris på den opbakning jeg oplever i kampen for, at endnu flere får ordentligt bredbånd. Når man så under … Read More

Read More
Et samfund i balance

Et samfund i balance

25. februar 2020

Udligningsordningen mellem kommunerne bygger på det ædle princip, at der er nogle kommuner, der af forskellige årsager, har vanskeligheder med at få enderne til at hænge sammen. Andre kommuner har bedre forudsætninger i så henseende. Det kan skyldes mange ting. Indkomstgrundlag, befolkningstæthed, befolkningssammensætning osv. I Danmark hjælper vi hinanden. Det gør vi, fordi vi gerne … Read More

Read More