Velkommen til min side – her kan du følge mine bestræbelser efter at gøre Hillerød kommune til en kommune i verdensklasse.

Det er vigtigt for mig, at politik er transparent og nærværende. Borgerne skal i centrum og inddrages aktivt i de kommunale beslutninger.

Vi skal turde stille spørgsmålstegn ved det eksisterende og have ambitioner på kommunens vegne.

  • Der skal være sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, herunder udvidede åbningstider.
  • Digital infrastruktur skal prioriteres fra Kommunens side, både økonomisk og strategisk.
  • Bedre mobilitet for borgerne, det vil sige at der skal være bedre cykelstisystemer og bedre offentlig transport i yderområderne.

Ovennævnte områder har jeg indgående kendskab til og kan derfor give et meget kvalificeret indspark i forhold til arbejdet i Byrådet.

Sammen om Hillerød

Sammen om Hillerød

4. september 2020

I forlængelse af Corona-krisen kommer det nok ikke bag på nogen, at digital involvering er mere aktuelt end nogensinde. I Borgerinvolveringsudvalget har digital involvering længe haft vores opmærksomhed og i den slipstrøm, fik den digitale involveringsplatform, Sammen om Hillerød, liv. Platformen er en hjemmeside, der både rummer høringer, inspiration og mulighed for borgerforslag. Sammen om … Read More

Read More
Man skal ikke stå i kø for at dø

Man skal ikke stå i kø for at dø

31. august 2020

Jeg var ved at få kaffen galt i halsen, da jeg læste Rigsrevisionens rapport, der sætter en streg under, at alt for få døende, får den nødvendige behandling indenfor den specialiserede palliation, der blandt andet foregår på landets hospicer. Ventetiden er lang og det er urimeligt i en periode, hvor tiden forekommer allermest dyrebar. Rigsrevisionen … Read More

Read More
Skulle man vove pelsen?

Skulle man vove pelsen?

26. juni 2020

Skulle man gøre et forsøg på endnu engang, at italesætte den verden jeg som politiker bevæger mig i – spørgsmålet har i de sidste måneder trængt sig på hos mig og nu vover jeg pelsen. Der er mange ting vi som politikere ikke ved og nogen gange ved vi ikke, hvad vi ikke ved eller … Read More

Read More
Ikke alt er besparelser….

Ikke alt er besparelser….

22. juni 2020

Så er der lidt sommerglæde på vej til kommunens børn og unge i form af sommeraktiviteter – vi ved endnu ikke alle tilbud der kommer, da foreninger og institutioner får en helt central rolle og stadig kan søge midler til afholdelse af aktiviteter. Midlerne kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet. Omdrejningspunktet bliver faglige og sociale fællesskaber, … Read More

Read More