Vi skal have flere privatiserede plejehjem

Vi skal have flere privatiserede plejehjem

24. september 2021

Med den stigende ældrebefolkning og efterspørgslen efter plejehjemspladser, inspireret af blandt andet Dagmarsminde, kommer vi ikke udenom private plejehjem, også kaldet friplejehjem. Et friplejehjem er en klar gevinst for kommunen. Det skyldes, at kommunen ikke skal investere penge i bygningerne eller deponere penge som ved et alment byggeri. Alligevel får vi et nyt og moderne … Read More

Fibernet i Hillerød by

Fibernet i Hillerød by

17. september 2021

Kampen for bedre internetforbindelser er langt fra slut – men mange slag er vundet og nu lader det til, at vi står overfor et af de sidste slag; Hillerød by. For hvor nogle landsbysamfund har fået vind i sejlene med bredbåndspuljer, halter byerne gevaldigt efter. Jeg er gennem den sidste uge blevet gjort bekendt med, … Read More

Budgetforlig landet med stort fokus på skolerne

Budgetforlig landet med stort fokus på skolerne

13. september 2021

Kl. 00.00 lørdag nat landede vi budgetaftalen. Og på trods af store udgifter ift. anlæg, lykkes det os, at få mange gode aftaler i stand. I Venstre har vi, op til forhandlingerne, været optaget af, at lave nogle gode løsninger, i forhold til de akutte kapacitetsudfordringer, for skolerne i Hillerød Vest. Det lykkes med bl.a. … Read More

Innovation er også et politisk ansvar

Innovation er også et politisk ansvar

9. september 2021

I debatter om fremtidens udfordringer, hvad enten det drejer sig om sundhed, trafik eller miljø, falder talen ofte på innovation. Det er der ikke noget at sige til, for innovation rummer mange muligheder og også et stærkt værdiskabende fokus. Jeg mener dog at vi er alt for uambitiøse og ukonkrete når der udarbejdes innovationsstrategier, hvilket … Read More

Selvstyrende teams i hjemmeplejen

Selvstyrende teams i hjemmeplejen

8. september 2021

I Venstre vil vi gerne give mere kvalitet, nærvær og omsorg til borgerne. Vi mener, at sundhedsprofessionelle skal slippes fri og understøttes i at tage faglige beslutninger i dagligdagen. Vi skal gøre os fri af minuttyranniet og give tilliden tilbage til dem, der står med opgaverne i det daglige. Det betyder minimum af administration og … Read More

Derfor stiller jeg op til Regionsrådet

Derfor stiller jeg op til Regionsrådet

26. maj 2021

Venstre har brug for synlige og handlekraftige politikere i Regionen, hvilket er grunden til jeg stiller op. Og Regionen har brug for et tydeligt blåt aftryk. I Regionsrådet vil jeg bringe min erfaring som sygeplejerske i spil, hvor øget specialisering på sygehusene, oprettelse af hospice (gerne i Hillerød) og inddragelse af privathospitaler, skal ses som … Read More

Skal vi have købmand i Alsønderup?

Skal vi have købmand i Alsønderup?

21. maj 2021

Corona har medført, at mange vaner har ændret sig, ikke mindst i forhold til indkøb. Vi er i en tid, hvor sortimentet i dagligvarebutikker har betydning, så man kan lægge sine indkøb ét sted. Derudover ses efterspørgsel efter økologiske varer, frisk frugt og grønt. Fra tid til anden melder store koncerner sig på banen med … Read More

Børn har også ret til en madordning på skolerne

Børn har også ret til en madordning på skolerne

7. maj 2021

  Imens mange forældre har adgang til en madordning på arbejdspladsen, må mange børn nøjes med en lunken madpakke. Og lunken er den, for i mange klasselokaler er der heller ikke køleskabe. Det er måske ikke så underligt, at en del børn “glemmer” madpakken hjemme eller benytter nærliggende supermarkeder til hurtige snacks i frikvartererne. Madordninger … Read More

Mulig udvidelse af Hillerød Vest Skolen – afd. Alsønderup

Mulig udvidelse af Hillerød Vest Skolen – afd. Alsønderup

6. maj 2021

    Den ledige kapacitet på Hillerød Vest Skolen – afd. Alsønderup, skal selvfølgelig medtænkes, når vi i Børn-, Familie- og Ungeudvalget, skal kigge på løsninger i forhold den manglende kapacitet på skolerne i den vestlige del af Hillerød by. Et enigt Byråd bakkede op om dette, på trods af, at der var lagt op … Read More

Politik skal være visionært

Politik skal være visionært

5. februar 2021

Mon I har hørt om Generationernes kvarter i Hillerød? Projektet er et af de mere visionære af slagsen. I Generationernes kvarter er ambitionen, at samtænke plejehjem, seniorboliger, daginstitution og kultur- og fritidsaktiviteter. Dette udmønter sig i konkrete byggerier, hvor for eksempel plejehjem og daginstitution kan få fælles arealer ude og inde. Hvor medarbejdere kan indtænkes … Read More