Vi skal have et friplejehjem i Hillerød

Vi skal have et friplejehjem i Hillerød

23. november 2020

Venstre i Hillerød har længe ønsket et friplejehjem i Hillerød og nu må det da være tydeligere end nogensinde, at behovet er der. I aviserne kan man læse om de lange ventetider, der er til gene både for borgerne, der er på ventelisten og for de pårørende, der vil deres nærmeste det bedste. Det er … Read More

Selvfølgelig skal der være et produktionskøkken på Nyt Nordsjællands Hospital fra starten

Selvfølgelig skal der være et produktionskøkken på Nyt Nordsjællands Hospital fra starten

13. oktober 2020

Vigtigheden af et produktionskøkken er efterhånden påtalt mange gange, når talen falder på Nyt Nordsjællands Hospital. Det virker derfor helt hen i vejret, når man nu kan læse på sn.dk, at Regionen ikke må afsætte egne midler til køkkenet på grund af betingelserne for kvalitetsfondsprojekterne.  Man kan så også læse i Regionens budgetaftale for 2021-2024, … Read More

Den lokale busdrift skal sikres i Tulstrup, Alsønderup og omegn

Den lokale busdrift skal sikres i Tulstrup, Alsønderup og omegn

7. oktober 2020

Som lokalsamfund er busdriften en livsnerve, på linje med skoledrift og et aktivt foreningsliv – og i dagligdagen hænger netop de ting sammen, da busforbindelserne på mange måder forbinder mennesker, netop mellem disse. Regionens besparelser på den kollektive trafik har desværre medført, at kommunen nu må overtage en del af finansieringen af livsnerven til Tustrup … Read More

Uenighed er en del af det politiske DNA

Uenighed er en del af det politiske DNA

30. september 2020

Kigger man på empiriske studier af politisk ledelse og samarbejde, peger flere på, at hvis den brede politiske opbakning udebliver, kan det hæmme det politiske arbejde og dermed mulighed for innovative tiltag. Arbejdet kan blive uambitiøst eller i værste fald stoppet, før der er opnået ønskede resultater. Historien viser flere eksempler på, at politikere på … Read More

Pulje til bredbånd skudt til hjørne

Pulje til bredbånd skudt til hjørne

30. september 2020

  Internettet er efterhånden blevet vores alles digitale livline i denne svære Corona tid. En livline, der både understøtter hjemmearbejde, online undervisning og konsultationer med for eksempel læger og terapeuter. Hverdagen er blevet gjort lettere og isolationen gjort tålelig, i en tid hvor intet er som det plejer. Internettet har vist sin samfundsgavnlige effekt og … Read More

Kan politiske udvalg fremme innovation?

Kan politiske udvalg fremme innovation?

20. september 2020

I politiske innovationskredse er det alment kendt, at innovation ofte sker i de politiske udvalg. Kommunerne kan organisere udvalg vidt forskelligt og i Hillerød har vi en model, der byder på både fagudvalg og det man kalder projektudvalg, de såkaldte §17, stk. 4 udvalg. I min optik rummer begge typer udvalg mulighed for innovative tiltag, … Read More

Sammen om Hillerød

Sammen om Hillerød

4. september 2020

I forlængelse af Corona-krisen kommer det nok ikke bag på nogen, at digital involvering er mere aktuelt end nogensinde. I Borgerinvolveringsudvalget har digital involvering længe haft vores opmærksomhed og i den slipstrøm, fik den digitale involveringsplatform, Sammen om Hillerød, liv. Platformen er en hjemmeside, der både rummer høringer, inspiration og mulighed for borgerforslag. Sammen om … Read More

Man skal ikke stå i kø for at dø

Man skal ikke stå i kø for at dø

31. august 2020

Jeg var ved at få kaffen galt i halsen, da jeg læste Rigsrevisionens rapport, der sætter en streg under, at alt for få døende, får den nødvendige behandling indenfor den specialiserede palliation, der blandt andet foregår på landets hospicer. Ventetiden er lang og det er urimeligt i en periode, hvor tiden forekommer allermest dyrebar. Rigsrevisionen … Read More

Skulle man vove pelsen?

Skulle man vove pelsen?

26. juni 2020

Skulle man gøre et forsøg på endnu engang, at italesætte den verden jeg som politiker bevæger mig i – spørgsmålet har i de sidste måneder trængt sig på hos mig og nu vover jeg pelsen. Der er mange ting vi som politikere ikke ved og nogen gange ved vi ikke, hvad vi ikke ved eller … Read More

Ikke alt er besparelser….

Ikke alt er besparelser….

22. juni 2020

Så er der lidt sommerglæde på vej til kommunens børn og unge i form af sommeraktiviteter – vi ved endnu ikke alle tilbud der kommer, da foreninger og institutioner får en helt central rolle og stadig kan søge midler til afholdelse af aktiviteter. Midlerne kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet. Omdrejningspunktet bliver faglige og sociale fællesskaber, … Read More