I debatter om fremtidens udfordringer, hvad enten det drejer sig om sundhed, trafik eller miljø, falder talen ofte på innovation. Det er der ikke noget at sige til, for innovation rummer mange muligheder og også et stærkt værdiskabende fokus.

Jeg mener dog at vi er alt for uambitiøse og ukonkrete når der udarbejdes innovationsstrategier, hvilket mange steder slet ikke eksisterer.

Politisk, mener jeg, at vi skal sætte retningen for innovation med henblik på at skabe mere værdi for borgerne, både kommunalt og regionalt. Værdibegrebet skal udfoldes, så det ikke udelukkende drejer sig om økonomi, men også drejer sig om service, fleksibilitet og kvalitet, blot for at nævne nogle. Og man kunne udfordre eksisterende systemer ved at lave en fælles regional og kommunal innovationsstrategi, der rummer et større samarbejde på tværs, med kommunikation som en central markør.

I innovationsstrategier bringes forskellige fagligheder sammen, man inviterer til private og offentlige partnerskaber og åbner op for et blik ind i det politiske maskinrum. Vi skal arbejde på nye måder og vi skal investere i at udvikle og virkeliggøre nye løsninger. Innovationsnetværk med inddragelse af centrale aktører bør oprettes og borgerne får mulighed for at komme tættere på løsningerne.

Vi skal have internationalt udsyn og se det globale netværk, som en drivkraft og inspirationskilde i det innovative arbejde. Vi skal tage de positive erfaringer med os fra corona pandemien og se det som læringspotentiale, der hvor vi fejlede. Og så skal vi inddrage teknologiske muligheder, som en vigtig drivkraft i det innovative arbejde.

Vigtigst af alt er nok, at vi skal arbejde med innovationskulturen, så strategierne får liv i praksis.

Politisk skal vi bane vejen, tage ansvar og give plads til, at der udarbejdes innovationsstrategier – vi skal inddrage dem, der kan hjælpe os på vej og så skal vi nedbryde de siloer, der hæmmer det innovative samarbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.