Teknologien er ikke til at komme udenom. På trods af den usikkerhed og irritation den kan medføre for nogle må man også erkende, at teknologien er en fremragende støtte i rehabiliteringsforløb, forebyggelse og i det hele taget i forhold til at gøre hverdagen lettere. Teknologi kan hjælpe så man forbliver mere selvhjulpen, understøtte hjemmeplejen og i sidste ende medføre at man kan forblive i sin egen bolig så længe man ønsker. Vi behøver ikke være så teknologiforskrækkede, for den kommer aldrig til at erstatte samværet med andre mennesker, men skal blot ses som en hjælp til at få et værdigt seniorliv, hvor autonomien understøttes af teknologien. Teknologisk forebyggelse bør være et område som byrådet arbejder videre med og Venstre ønsker, at den forebyggende indsats styrkes, både ved et fokus på velfærdsteknologi og ved flere forebyggende hjemmebesøg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.