Vi er så heldige, at samfundet er i en rivende udvikling, ikke mindst hvad angår at sætte borgerne i centrum og inddrage dem i de demokratiske processer. Metoderne til dette synes dog ikke, at følge med denne udvikling og kalder derfor på fornyelse.

Fysiske borgermøder kan man som sådan ikke have noget imod og jeg beundrer de borgere der, gang på gang, møder op og ytrer deres mening. Jeg sidder dog ofte tilbage med tanken om, hvordan vi får involveret det tavse flertal og i disse tider, hvor sociale medier og adgangen til information digitalt er eksploderet, synes det som et naturligt valg, at inkludere digitale medier, når vi taler om borgerinvolvering.


En kombination af borgermøder og digitale muligheder er både nytænkende og udviklende i forhold til, at involvere borgerne i de tematikker, den enkelte borger finder interessant og relevant.

 

Som en start er det min ambition, at borgermøder bliver live streamet, det vil sige borgerne kan tilgå borgermøderne via internettet. Sideløbende bliver der mulighed for live chat, hvor borgeren hjemme i stuen, kan få stillet sit spørgsmål gennem et talerør, som er en person der er tilstede til borgermødet. Hermed bevæger vi os væk fra kommunen som service og informationsproducerende til, at være endnu mere samskabende med borgerne. Muligheden for at få et bredere indblik i borgernes behov og ønsker vil ligelede kvalificere de politiske beslutninger.

 

I valget af den digitale involveringsform er mulighederne mange. Men de kanaler der bruges til at live streame Byrådsmøder bør indtænkes. Og så mener jeg vi skal imødekomme de digitale platforme, der allerede eksisterer. YouTube giver mulighed for at bruge videoer og på den måde formidle vigtig information fra borgmøderne direkte hjem i stuerne. Videoernes force er, at de er gode til at forklare komplekse problemstillinger. Videoer er nemme at dele på f.eks. Facebook, så flere ser dem og bliver inddraget i processerne. Medier som Twitter og Facebook kan også medtænkes som supplement til et fysisk borgermøde for de borgere, der ikke et til stede. Mange borgere har for længst integreret sociale medier som en del af deres dagligdag, hvor individuelle oplevelser gøres til gruppeoplevelser blot ved at trykke på deres smartphone. Denne udvikling skal vi benytte klogt, således at borgerinvolvering ikke blot er en politisk strategi, men noget vi rent faktisk gør!

 

Pointen er at vi skal understøtte flere former for dialog, både digitalt og fysisk, fordi de integreret vil ramme et bredere udsnit af borgere. Digitale medier har sin styrke ved at være hurtigt, effektivt og fleksibelt, hvor borgermøder ofter virker mere nærværende og inkluderende.  Konklusionen må derfor være; Vi har brug for begge dele!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.