Mon I har hørt om Generationernes kvarter i Hillerød? Projektet er et af de mere visionære af slagsen.

I Generationernes kvarter er ambitionen, at samtænke plejehjem, seniorboliger, daginstitution og kultur- og fritidsaktiviteter. Dette udmønter sig i konkrete byggerier, hvor for eksempel plejehjem og daginstitution kan få fælles arealer ude og inde. Hvor medarbejdere kan indtænkes på tværs af de gængse aldersgrupperinger. Hvor leg, der er en del af livet, ikke er reduceret til barndommen. Ambitionerne er høje og vi har mulighed for at skabe nye rammer for måder at leve på – måder der understøtter livskvalitet og fællesskaber. Rammer der understøtter sundhed; mentalt, socialt og fysisk.

Alle der kunne have en idé indenfor området, kan give deres mening til kende på borgerinvolveringsplatformen ”Sammen om Hillerød” og på den måde er ambitionen ligeledes, at dette er et fælles projekt. Beslutninger skal nemlig tages af og med dem, som skal bruge de tiltag, der bliver sat i værk.

Jeg er stolt af at være en del af dette projekt, for vi skal have visioner som politikere, det er vores pligt. Vi skal have klare mål og være ambitiøse. Jeg ser alt for mange eksempler på, at politikere tænker drift – selvfølgelig har vi et ansvar, men hvis vi som politikere begynder kun at drive forvaltning, mister vi vores skaberkraft. Det kommer ingen til gavn.

Generationernes kvarter er et godt eksempel på det brede samarbejde i Byrådet og engagementet er højt. Jeg tror på, at vi i Hillerød bliver foregangsmænd indenfor et felt, der trænger til vi tænker ud af boksen, hvor vi tænker på, hvordan vi understøtter det gode live – hele livet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.