Hillerød kommune har fået penge fra Socialstyrelsen til selvstyrende teams i ældreplejen og dermed er det første skridt allerede taget i forhold til selvstyrende teams i Hillerød. I Venstre glædes vi over at være blevet tildelt midlerne blandt 25 kommuner i Danmark.

Venstre er ambitiøse i forhold til ældreplejen i Hillerød og vi ønsker, at skabe en tryggere hverdag for de ældre, hvor det er kendte ansigter som kommer i hjemmene. Selvstyrende teams er en af mange muligheder for at understøtte dette og i både ansøgningen af midlerne og den kommende udmøntning er Venstre med helt i front.

I kølvandet på etableringen af selvstyrende teams har vi, i Venstre, fokus på evaluering og læring i forhold til selvstyrende teams, hvor vi ønsker at understøtte en læringskultur, til gavn for både medarbejdere og de ældre. En læringskultur der vel at mærke slipper medarbejderne fri fra minuttyranniet og i stedet understøtter at tage selvstændige faglige beslutninger i dagligdagen.

Selvstyrende teams rummer mange aspekter og det er vigtigt at understrege, at vi skal finde en Hillerød-model. I Venstre er vi optaget af, at skabe et godt arbejdsmiljø for at fastholde og rekruttere medarbejdere samt, at give de ældre en oplevelse af omsorg og nærvær i mødet med hjemmeplejen. Modellen rummer ligeledes mulighed for mere aktiv inddragelse af pårørende og lokalsamfund, med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

Vi ser frem til mere medbestemmelse og muligheder for de ældre i Hillerød og en afbureaukratisering af ældreområdet – blandt andet via selvstyrende teams. I Omsorg- og Livskraftsudvalget er jeg klar til at understøtte den politiske dagsorden i forhold til dette og glædes over at være blevet mødt i de politiske ambitioner, som Venstre allerede i 2021, redegjorde for.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.