Kigger man på empiriske studier af politisk ledelse og samarbejde, peger flere på, at hvis den brede politiske opbakning udebliver, kan det hæmme det politiske arbejde og dermed mulighed for innovative tiltag. Arbejdet kan blive uambitiøst eller i værste fald stoppet, før der er opnået ønskede resultater. Historien viser flere eksempler på, at politikere på skift har spændt ben for hinanden, alt efter hvem der havde flertal, hvilket er uhensigtsmæssigt, hvis man som politiker har ambitioner om, at gøre en positiv forskel. Konsekvensen kan være, at man udelukkende laver nye tiltag på områder, der er politisk ufarlige eller mindre komplekse og det er et problem, når vi står overfor massive samfundsudfordringer, som et godt samarbejde er en forudsætning for at løse.

Derfor er det vigtigt, at satse på det brede samarbejde og det er vigtigt, at vi i Byrådet har en god arbejdskultur, hvor vi som politikere tør og gør.

Det er midlertidigt også vigtigt, at vi ikke bliver så optagede af, at skabe den brede opbakning, så det sker på bekostning af den politiske mangfoldighed. På mange måder er uenighed en del af det politiske DNA. Så hvordan samarbejder man, samtidig med at man er uenige – det mener jeg at vi gør ved, at mødes med respekt og anerkendelse af, at det netop er i modsætningerne, at der skabes perspektiv og dermed grobund for innovation.

I forlængelse af dette er det dejligt at opleve, at Byrådet i Hillerød stadig ønsker samarbejde på trods af vores uenigheder omkring budgettet.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *