Som lokalsamfund er busdriften en livsnerve, på linje med skoledrift og et aktivt foreningsliv – og i dagligdagen hænger netop de ting sammen, da busforbindelserne på mange måder forbinder mennesker, netop mellem disse.
Regionens besparelser på den kollektive trafik har desværre medført, at kommunen nu må overtage en del af finansieringen af livsnerven til Tustrup og Alsønderup, nemlig busruten 380R. Det er hvis Byrådet beslutter det, vel og mærke, for nu er et Regionalt politisk problem blevet gjort til et kommunalt problem, der kommer til at dreje sig om hvorvidt, vi vil prioritere de små lokalsamfunds sammenhængskraft med både Hillerød centrum og de nærliggende byer, i stedet for, hvor problemet opstod, nemlig i fejlslagne trafik projekter i Regionen. Konsekvensen af besparelsen kan blive en halveret drift i tidsrummet kl. 9-14 og et passagertab på 40.000 på busruten 380R, der nu vil skulle transportere sig på anden vis – og det er vel næppe den vej vi vil i forhold til den grønne omstilling!

Der er ingen tvivl om, at vi i Venstre vil prioritere den lokale busdrift, men man kan med gru frygte, at det kan blive en glidebane næste gang Regionen skal spare på trafikområdet og igen kigger på den lokale busdrift som spareløsning.

Busdriften af 380R har flere gange været i spil og det er efterhånden blevet godt belyst, at dem der benytter bussen og bor i de berørte områder, ønsker bussen bevaret i samme omfang som nuværende. Det er vi i Venstre enige i og derfor mener vi, at der skal findes finansiering til at besvare buslinjen 380R som hidtil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *