Mens vi er i gang med en langstrakt proces med, at få bygget et plejehjem i Favrholm, kan vi med misundelse se, at Gribskov kommune er godt i gang med at sætte sig selv på landkortet som, en dynamisk og innovativ kommune.

Ikke mindre end 10 min. fra min bopæl i Hillerød, bliver der nu mulighed for at bygge et friplejehjem. Det besluttede et fremsynet og innovativt byråd i Gribskov tidligere på året. Rækken af argumenter for et friplejehjem er lige så lang, som ventelisterne på plejehjemspladser i Hillerød kommune, som borgere aktuelt er vidne til og det er ikke rimeligt for nogen. Der er – heldigvis – frit plejehjemsvalg i Danmark, og det betyder at vi inden for meget kort tid kan opleve Hillerød borgere flytte til et friplejehjem i Helsinge – på Hillerød Kommunes regning naturligvis, for vi kan i dag ikke selv levere tilbuddet og det er samtidigt med, at Hillerød kommune i samme ombæring mister skatteindtægten.

Det er første gang, at vi ser et friplejehjem blive etableret så tæt på kommunegrænsen, så problematikken omkring, at vi sender Hillerøds borgere ud af kommunen, er tættere på end nogensinde. Og det er ærgerligt at borgere, der både er opvokset i byen og som vil have den sidste alder her, nu tvinges over kommunegrænsen, for at få frit valg og mulighed for selv at vælge det liv de ønsker – for på et friplejehjem er tilkøbsydelser en naturlig del af hverdagen, ligesom det for øvrigt er i dag, når man bor i eget hjem.

Et friplejehjem kan etableres hurtigt, det kræver ingen kommunal investering, det eneste det kræver er, at vi politisk bakker op og understøtter med et plangrundlag der muliggør, at der kan bygges et friplejehjem, også i Hillerød.
Vi bliver nødt til at komme ind i kampen for et friplejehjem i Hillerød og jeg håber den politiske opbakning vil være til stede, så også Hillerød kan være ligeså fremsynede og innovative, som vi har set på mange andre områder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.