På grund af lange skoledage er børnenes tid i HFO (Hillerød fritidsordning) reduceret. Lige såvel som HFO vælges fra af forældre, da børnene kun opholder sig der 1-2 timer om dagen.

Pædagogiske understøttende aktiviteter med børnene bliver nedprioriteret, for at få bemandingen til at hænge sammen i HFO tid.

Som politiker er jeg selvfølgelig optaget af, hvordan vi får de bedste HFO tilbud til vores børn og hvordan tilbuddet bliver attraktivt for forældrene, at sende deres børn i. Nogle forældre er stærkt afhængige af tilbuddet, mens det for andre er et valg. Personligt er jeg stærk tilhænger af idræts HFO’er, hvor personalet og børn er aktive i idræt, leg og bevægelse, ude såvel som inde. Tiltag der kan trække tråde ind i foreningslivet også efter folkeskolen.

Jeg ønsker et større samarbejde mellem skole og HFO omkring aktiviteter, hvor pædagoger inddrages på alle klassetrin og ses som ligeværdige partnere til lærerne. Et samarbejde, hvor pædagoger og lærere inspirerer hinanden og drager nytte af hinandens kompetencer. Men pædagogernes deltagelse i skoletiden skal ikke være på bekostning af HFO timer! Der skal afses ressourcer til begge dele!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *