Innovation handler om at se nye løsninger, fokusere på fremtidens behov og turde at stille spørgsmålstegn ved det eksisterende. Innovation sker ikke i siloer, men drejer sig om at kunne samarbejde på tværs – det drejer sig om at dele og udfordre hinandens viden.

Innovation drejer sig om at skabe værdi. I kommunal politik drejer det sig om værdi for borgerne, ikke udelukkende økonomisk værdi, men værdi i forhold til service og løsninger hvor borgernes udfordringer er i centrum.

Byrådet har brug for politikere der har et innovativt mindset, hvor borgernes udfordringer imødekommes og løses på deres præmisser. Byrådet skal søge nye løsninger, tænke ud af boksen og turde at stå i det uvisse. Stille spørgsmål i stedet for at komme med svar – i sidste ende for at skabe holdbare løsninger. Det ville jo være dejligt, hvis vi havde det for vane at spørge borgerne til råds, før beslutningerne blev truffet. Der er alt for mange eksempler på, at det er gået skævt på grund af manglende borgerinddragelse.

I sundhedsvæsnet er vi allerede godt på vej i forhold til, at tænke i innovative løsninger og jeg oplever som innovationskonsulent stor velvilje. Mon jeg finder den samme velvilje i Byrådet?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *