Jeg har ofte undret mig over, at det lader til at det frie valg afvikles når man bliver ældre. Det er som om, at mulighederne for at bestemme over sit eget liv langsomt indsnævres og ældre medborgeres rettigheder nedprioriteres.

Men kommunen har faktisk pligt til at skabe grundlag for valgfrihed. Og i denne Byrådsperiode har Venstre kæmpet for frit valg på flere planer, bland andet i forhold til madservice, personlig og praktisk hjælp.

Friplejehjem har været på den politiske dagsorden af mange omgange og med Generationernes Kvarter, der etableres i samarbejde med OK-fonden, ses et plejehjem på friplejelignende vilkår. Men et friplejehjem er det altså ikke.

For mig handler frit valg om at øge tilfredsheden ved, at borgerne får mulighed for at vælge de tilbud, der passer dem bedst. Derudover er det velbelyst, at frit valg kan skabe konkurrence mellem leverandører og på den måde understøtte kvaliteten. Derudover bidrager flere leverandører til udvikling og innovation og med en stigende ældrebefolkning, er netop udvikling og innovation helt centralt for, at løse opgaverne i ældreplejen – både på den korte, men måske især, på den lange bane.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *