Med en Sundhedsreform lige om hjørnet skal vi måske lige opsummere hvorfor det er nødvendigt med udvikling inden for sundhedsområdet.  Det er vel næppe nogen hemmelighed, at flere sundhedsopgaver fremover skal løses i kommunerne! Der kommer flere multisyge borgere, ældre der skal drages omsorg for og angstproblematikker der griber helt ind i barndommen, blot for at nævne nogle af sundhedsudfordringerne.

I de seneste år har jeg på tætteste hold været vidne til opgaveglidningen fra hospital til kommune. Selvom jeg ikke er blind over for de udfordringer dette medfører, kan jeg ikke andet end bifalde, at behandling og rehabilitering kommer tættere på borgerne og på deres præmisser. Det er dog af afgørende betydning, at skabe en sammenhæng mellem hospitaler og kommuner, da ingen af parterne kan løse fremtidens sundhedsudfordringer alene. Heri ligger ligeledes et fokus på, at minimere forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.

Det er dog vigtigt med en klar ansvarsfordeling, hvor blandt andet den praktiserendes læges rolle endnu bedre italesættes og inddrages. I dette samarbejde spiller sygeplejersker og øvrige sundhedsprofessionelle en stadig større rolle, hvor kompetenceudvikling bør prioriteres og opgaver uddelegeres, der hvor det giver mening – for borgerne vel at mærke!

Sundhedsprofessionelle kommer til, at udvikle eksisterende sundhedsydelser i takt med at nye behandlingsformer udvikles og optimeres.

Jeg har et ønske om en Sundhedsreform der i højere grad end i dag fokuserer på faglighed og kvalitet for borgerne. Hvor sundhedsprofessionelle inddrages endnu mere – hele tiden med borgerne og deres rettigheder i centrum. Hvor beslutninger træffes tæt på borgerne, også de politiske!

Mens vi venter, kan vi jo passende forholde os til, hvad vi har opnået de seneste år og hvilke ambitioner vi har for fremtiden. Dem der kender mig, vil vide, at jeg er ambitiøs af natur og jeg tror på en Sundhedsreform der både tør og gør!

Jeg kunne ønske mig, at debatten ikke reduceres til, at dreje sig om Regionsrådenes nedlæggelse, men i stedet fokusere på hvordan vi skaber et sammenhængende sundhedsvæsen, der er indbyrdes forpligtede og giver sundhedsvæsnet det løft, som vi i de sidste 10 år har efterspurgt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *