Dette har været ugen med mange møder. Gruppemøder, dialogmøder, bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og regionsmøder. En gang imellem, oftest faktisk, bliver man helt svedt bare ved tanken, når man går sådan en uge i møde. Men faktum er, at møder er en vigtig del af en politikers arbejde. Jeg ynder at sige, at disse møder udgør det politiske maskinrum. For mig er Venstres gruppemøder og møder med Venstres bestyrelse af særlig betydning, da politisk retning dannes her. Jeg ser disse møder som vigtig forberedelse til udvalgsmøderne, der forekommer en gang om måneden.

Udvalgsmøderne kendetegnes ved et stort engagement blandt os politikere, bølgerne kan gå højt når politiske uenigheder italesættes. Oftest gøres det i god ro og orden, men det er vel næppe nogen hemmelighed, at man indimellem kan blive temmelig frustreret til sådanne møder – det kan jeg i hvert fald. Det der blandt andet, kan irritere mig er, når økonomien skrider – f.eks. når der efterspørges tillægsbevillinger, der haster og skal tages af kassen. Det havde vi et eksempel på til udvalgsmødet hos Børn, Familie og Ungeudvalget, hvor jeg måtte taget et ”forbehold” (ja, sådan kalder man det, når man skal tænke sig om en ekstra gang). Det er ikke fordi, jeg ikke kan forstå sagens alvor, når der efterspørges flere penge. Men hvis der skal være respekt for Børn, Familie og Ungeudvalget i forhold til at kunne prioritere og løse det politiske arbejde, skal der stoppes for tillægsbevillinger der finansieres af kassen. Nogenlunde sådan tror jeg også min gode kollega Dan Riise, sagde ved sidste Byrådsmøde.

Friplejehjem var denne gang på Omsorg- og Livskraftsudvalgets dagsorden. Et emne jeg efterhånden har debatteret i mange sammenhænge. For mig at se, står vi på en brændende platform, da fremtiden kalder på flere plejeboliger end kommunen kan honorere. Og her bliver økonomien igen et omdrejningspunkt, da vi, i min optik, ikke har råd til at bygge endnu et plejehjem, udover Generationernes kvarter https://www.favrholm.dk/byudvikling/aktuelle-projekter/generationernes-kvarter/. Derudover blev det tydeligt for mig på udvalgsmødet, at vi heller ikke har egnede kommunale grunde til formålet. Så jeg håber inderligt, at private investorer nu viser flaget og etablerer et privat plejehjem. Det ville da være godt med nogle forskellige muligheder for seniorerne i kommunen. Her kunne man jo også tænke endnu flere former for bofællesskaber ind. Hvis I vil læse mere om mine tanker om private plejehjem/friplejehjem, så kig endelig tilbage her på bloggen. Det er et emne jeg efterhånden har skrevet en del om. Jeg savner, at andre partier ser på de fordele, der er ved private plejehjem, fremfor at prøve at finde fejl – men hele den diskussion kræver vist sit eget blogindlæg.

Hvis jeg skal vende blikke tilbage til møderne, så sluttede jeg ugen i Videnskabsetisk komité https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/Kliniske-test-og-forsoeg/Sider/De-Videnskabsetiske-Komit%C3%A9er.aspx ,hvor jeg sidder for Venstre i Regionen. Denne typer møder er nye for mig og jeg sidder her som lægmand – det er både lærerigt og udfordrende. Her sætter jeg jo min faglighed til side og det er ikke en rolle, jeg er vant til. Til gengæld er det dejligt en gang imellem at skifte perspektiv og alt ikke skal være perfekt.

Og netop ved det uperfekte, vil jeg slutte denne blog – for imens du læser, er jeg sikkert i gang med at finde ud af hvordan jeg får min søns konfirmation til, at køre på skinner den 14. maj. Så møderne bliver færre i næste uge – her kommer han i centrum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.