• at borgerinddragelse ses som et kontinuerligt samarbejde.
  • at trafiksikkerheden omkring skolerne sikres og cykelstisystemet udvikles i hele kommunen.
  • at der er større sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv, ved at sikre pasning – også til større børn.
  • at digitale arbejdsredskaber til elever indtænkes som en naturlig del af undervisningen.
  • at digital infrastruktur prioriteres med tilskud til bedre internetforbindelser i yderområderne.
  • at støtte op omkring idrætten og foreningslivet, herunder kommunens mange frivillige.
  • at kompetencer og opgaver i ældreplejen hænger sammen.
  • at vi samarbejder omkring bedre busforbindelser i yderområderne.

………at byrådet arbejder med dét, som du finder vigtigt!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *